Strona startowa
O Firmie Szkoleniowej "ANED"

 

Firma szkoleniowa "ANED" jest placówką oświatową kształcenia ustawicznego dorosłych. Przedmiotem jej działalności są pozaszkolne formy kształcenia. Firma funkcjonuje na rynku oświatowym od 1995r. Znaczący blok programowy firmy stanowią kursy i szkolenia.

Kadrę nauczycielską stanowią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje merytoryczne oraz przygotowanie pedagogiczne, potrafiące wytworzyć życzliwą atmosferę sprzyjającą partnerstwu oraz zrozumieniu problemów człowieka dorosłego.

Właściciel i dyrektor szkoły jest andragogiem, absolwentem Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorem nauk humanistycznych. Posiada 40-letni staż pracy pedagogicznej, III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie zarządzania i kierowania oświatą, a także doświadczenie w pracy w administracji oświatowej.

ORGANIZOWANE SZKOLENIA ->