Strona startowa
Policealna Szkoła Zawodowa BHP "ANED" we Wrocławiu

kształcąca w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy kwalifikacja Z13-Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

 

SZKOŁA ZA DARMO !!!

NAUKA W SYSTEMIE ZAOCZNYM

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ


Wrocław ul. Powstańców Śląskich 210-218
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 we Wrocławiu


Policealna Szkoła Zawodowa BHP ,,ANED" jest szkołą z wieloletnimi tradycjami, kształcącą w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkoła zapewnia nowoczesne kształcenie, przygotowuje teoretycznie i praktycznie do samodzielnych stanowisk w zakładach pracy, przede wszystkim w służbach bhp. Program nauczania obejmuje różnorodną problematykę.
Składają się na nią m.in. bloki zajęć z :
- analizy i oceny zagrożeń;
- ergonomii i fizjologii ;
- metodologii wypadkowości ;
- metodyki prowadzenia szkoleń w zakresie bhp ;
- prawa pracy ;
- technicznego bezpieczeństwa pracy ;
- informatyki dla potrzeb bhp ;
- psychologii ;
- ochrony naturalnego środowiska;

Zajęcia odbywają się 4 dni w miesiącu.

Właściciel i dyrektor szkoły: Dr Andrzej Włodarczyk

Kryterium przyjęcia: kolejność złożenia podań;


Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie,
zaświadczenie lekarskie, 3 fotografie

Czesne: ZA DARMO ( 0 kosztów kształcenia )


Okres nauki: 1.5 roku;
Kwalifikacja w zawodzie - Z13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy.