Strona startowa
Firma Szkoleniowa ANED
Seminaria i warsztaty metodyczne organizowane przez Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli.

Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym w szkole ogólnodostępnej.
Kursy
Pojęcie choroby przewlekłej, rodzaje i przyczyny najczęściej występujących chorób przewlekłych, którymi dotknięte są dzieci, problemy dzieci przewlekle chorych i ich rodzin, zasady opieki nad dzieckiem nieuleczalnie chorym w szkole, indywidualny program stymulacji rozwoju dziecka przewlekle chorego.
 
Kontrola zarządcza. Ewaluacja w praktyce szkolnej.
Kursy
Kontrola zarządcza jako ogół działań podejmowanych w szkole/placówce dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, standardy kontroli zarządczej, ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji, istota oraz efektywność pracy zespołowej, synergia.
 
Nadzór pedagogiczny dyrektora placówki oświatowej. Ewaluacja w praktyce szkolnej.
Kursy
Wymagania państwowe wobec placówek oświatowych, ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji, zapoznanie z filozofią i formami nadzoru pedagogicznego, autoewaluacja pracy szkoły w procesie zarządzania szkołą i w pracy nauczyciela.
 
Doskonalenie form pracy zespołowej nauczycieli w placówce oświatowej.
Kursy
Zapoznanie z istotą pracy zespołowej, jako jednego z głównych elementów doskonalących jakość pracy placówki oświatowej. Podkreślenie znaczenia pracy zespołowej w stosunku do indywidualnych działań podejmowanych przez nauczycieli, doskonalenie metod i form współpracy w gronie pedagogicznym, realizacja standardów kontroli zarządczej.
 
Bezpieczeństwo w placówce oświatowej. Wychowanie dla bezpieczeństwa.
Kursy
Realizacja zadań związanych z realizacją rządowych programów poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" oraz  "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Wspieranie nauczycieli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w szkole, placówce, poprawa stanu bezpieczeństwa, opracowywanie ryzyka zawodowego na poszczególne stanowiska pracy.
 
«PoczątekPoprzednia123NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 3