Strona startowa Seminaria i warsztaty Bezpieczeństwo w placówce oświatowej. Wychowanie dla bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w placówce oświatowej. Wychowanie dla bezpieczeństwa.
Realizacja zadań związanych z realizacją rządowych programów poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" oraz  "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Wspieranie nauczycieli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w szkole, placówce, poprawa stanu bezpieczeństwa, opracowywanie ryzyka zawodowego na poszczególne stanowiska pracy.