Strona startowa Wszystkie kursy Seminaria i warsztaty metodyczne Doskonalenie form pracy zespołowej nauczycieli w placówce oświatowej.
Doskonalenie form pracy zespołowej nauczycieli w placówce oświatowej.
Zapoznanie z istotą pracy zespołowej, jako jednego z głównych elementów doskonalących jakość pracy placówki oświatowej. Podkreślenie znaczenia pracy zespołowej w stosunku do indywidualnych działań podejmowanych przez nauczycieli, doskonalenie metod i form współpracy w gronie pedagogicznym, realizacja standardów kontroli zarządczej.