Strona startowa Wszystkie kursy Rady pedagogiczne oraz sieci współpracy Podejmujemy oferty Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli na wybrane tematy w ramach WDN oraz sieci współpracy i samokształcenia
Podejmujemy oferty Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli na wybrane tematy w ramach WDN oraz sieci współpracy i samokształcenia
Podejmujemy oferty Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli na wybrane tematy w ramach WDN oraz sieci współpracy i samokształcenia.

Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym.

Problemy krzywdzenia dzieci - wstępna diagnoza przemocy.

Świadome wykorzystane głosu w zawodzie nauczyciela - emisja głosu.

Rola i miejsca mediów we współczesnej edukacji dzieci i młodzieży:
- konsekwencje powszechnego stosowania mediów;
- szanse i zagrożenia.

Kurs przygotowujący nauczyciela do zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Kurs przygotowujący nauczycieli do opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Kurs przygotowujący nauczycieli do pełnienia funkcji opiekuna stażu.