Strona startowa
 
Andrzej Włodarczyk Firma Szkoleniowa "ANED"

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego decyzją nr 13/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 5.04.2011r. otrzymała akredytację w zakresie kształcenia:

1. Opiekun osób niepełnosprawnych, osób chorych, w starszym wieku, dzieci dysfunkcyjnych, osób uzależnionych, z podstawami języka niemieckiego lub angielskiego, z pomocą przedmedyczną i 4-tygodniową praktyką u pracodawcy".

2. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.