Strona startowa
 
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Firma Szkoleniowa "ANED" Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego zaprasza na kursy:

- Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin) 

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające (80 godzin)

- Dzienny opiekun (160 godzin) 

- Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające (40 godzin)  

- Wolontariusz (40 godzin)   

Programy szkoleń zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - decyzja nr 62/2011
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235)