Strona startowa
 
"ANED" organizuje szkolenia, kursy doskonalenia zawodowego, seminaria, warsztaty oraz kształci w zawodzie technika bezpieczeństwa i higieny pracy, Wrocław
Andrzej Włodarczyk Firma Szkoleniowa "ANED"

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego decyzją nr 13/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 5.04.2011r. otrzymała akredytację w zakresie kształcenia:

1. Opiekun osób niepełnosprawnych, osób chorych, w starszym wieku, dzieci dysfunkcyjnych, osób uzależnionych, z podstawami języka niemieckiego lub angielskiego, z pomocą przedmedyczną i 4-tygodniową praktyką u pracodawcy".

2. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku. 

 
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Firma Szkoleniowa "ANED" Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego zaprasza na kursy:

- Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin) 

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające (80 godzin)

- Dzienny opiekun (160 godzin) 

- Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające (40 godzin)  

- Wolontariusz (40 godzin)   

Programy szkoleń zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - decyzja nr 62/2011
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235)

 
«PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie»

Strona 2 z 2